Copyright

Formeel

Dus… Het schijnt dat het hebben van een formeel copyright tekstje noodzakelijk is als ik zo rond kijk, dus ik ben wat gaan lezen op juridische websites en heb het onderstaande in elkaar geknutseld. ik denk dat Dirk Jan “de eerste jaars rechten student” dit zonder moeite omver walst maar het ziet er wel cool uit…

Copyright

© Copyright smootje.nl 2014-2017. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (smootje.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij smootje.nl.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door smootje.nl of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright smootje.nl”, mits copyright en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan.

(Visited 169 times, 1 visits today)